PUTEREA NU STA IN INFORMATIE

CI IN MODUL IN CARE O FOLOSIM

"Cele trei mari conditii de baza pentru a realiza ceva care merita sunt, in primul rand, munca intensiva; in al doilea rand, perseverenta; iar in al treilea rand, bunul simt."

Thomas Edison

Audit financiar-contabil extern

<< back

Serviciile de audit financiar-contabil extern oferite de Evcont asigura formularea unei opinii privind situatiile financiare finale intocmite si prezentate de conducerea societatii client. Prin scrisoarea confidentiala adresata conducerii prezentam recomandari riguroase menite sa ajute imbunatatirii sistemului de control intern al managementului.

Serviciile noastre includ: audit in conformitate cu cerintele de raportare din Romania; auditul situatiilor financiare intocmite in conformitate cu IFRS si alte standarde de contabilitate; revizuirea situatiilor financiare interimare; rapoarte asupra unor proceduri agreate cu managementul si solicitate de diferite institutii.

Developed by Ortographics